Karma dla psów

DOSTAWA

WYSYŁKA ODBYWA SIĘ:

Wtorki i Czwartki 


 

 CENY KURIERA!

Twoje zakupy premiowane są zniżką na dostawę!
do 149zł - koszt 15zł!
od 150 do 249zł - koszt 10zł
od 250zł - kurier gratis!

 
Ekipa Work Dogs

 

Sonda

Czy Twój pies uprawia sport

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

+48 792 737 176

Zioła dla psów

Karmy dla szczeniąt

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Work Dogs
Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep,
zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o
prawach Konsumenta.
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną),
dzięki której Kupujący
może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Work Dogs prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://www.workdogs.pl.
Sprzedawca - TIMOTHY SYMES, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENIGMA KONSULTING TIMOTHY SYMES,
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
nr NIP 5262490404 ,
nr REGON 140471946, ul. Rybna 7, 05-503 Wola Gołkowska.
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Rybna 7, 05-503 Wola Gołkowska
2. Adres e-mail: enigmakonsulting@gmail.com
3. Telefon: 797417690
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie:
cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie:
sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane
niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
najpóźniej w momencie dostarczenia
towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów
bez rejestracji poprzez podawanie swoich
danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy
zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia
zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,
opłacenie zamówienia tą metodą jest
możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie,
Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił
towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w
terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy
wybrał Kupujący:
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie
14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Konsumenta
weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,
inna niż przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej
do przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2
Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą lub
informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego
na końcu Regulaminu, jednak nie jest to
obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty
dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku
Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z
tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Słupia 47, 83-305 Pomieczyno niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle
towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym
trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść
bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów
Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w
opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu,
ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument.
§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania
wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie
cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych
w Kodeksie cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d. Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy
lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest
zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt
Sprzedawcy, na adres ul. Słupia 47, 83-305 Pomieczyno.
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a
także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w
Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail
wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać
m.in. z:
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz
Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas
korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej
realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę
zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży
i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa
zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu
nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z
przepisów prawa.
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument
może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ENIGMA KONSULTING TIMOTHY SYMES
ul. Rybna 7, 05-503 Wola Gołkowska
adres e-mail: enigmakonsulting@gmail.com
- Ja .........................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
.................................................................................................................
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ............................................................
– Imię i nazwisko Konsumenta ..........................................................................
- Adres Konsumenta ........................................................................................
....................................................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

Smakołyki dla psów

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

ZMIANY NA STRONIE!

SZANOWNI KLIENCI!!

NASZ SKLEP Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2019R. BĘDZIE
W TRAKCIE MIGRACJI NA INNY SYSTEM.
BĘDZIE MIAŁ NOWY WYGLĄD I FUNKCJONALNOŚĆ ORAZ NOWE OPROGRAMOWANIE. 

SKLEP MOŻE PRZEZ DWA DNI NIE DZIAŁAĆ PRAWIDŁOWO. INFORMUJEMY RÓWNIEŻ O ZMIANIE NUMERU KONTA I DANYCH FIRMY z dniem 1.09.2019r. Za utrudnienia bardzo Was przepraszamy! 

 

Życzymy Państwu udanych zakupów w naszym sklepie

Sklep internetowy Shoper.pl